PODLAHY

Pomůžeme vám vybrat správnou skladbu podlahy pro vaši stavbu. Vše konzultujeme s ověřenými dodavately tak, aby skladba podlahy vyhovovala budoucí zátěži nebo podmínkám stavby.

Podlahové lité potěry se v naprosté většině aplikují na izolační vrstvu (např. polystyren), separační vrstvu (fólie) a případně se zalévá i podlahové topení. Tloušťku potěru musí určit projektant, který ví, jak bude kde podlaha zatížená. Dále také určí, kde bude diletace, rozmístění a typ podlahového vytápění.

Můžeme vám dodat kompletní skladbu vaší lité podlahy a to včetně izolace, separační vrstvy, obvodové dilatační pásky. Dokonce vám můžeme dodat i podlahové topení, ovšem kromě „topenařiny“. Podle topných zón vám na systémovou desku aplikujeme podlahové topení se zapojením do rozvaděče, dál už vám to zapojí váš topenář, který stejně musí přijet a dodat další vybavení.

Jednotlivé fáze

Příprava podkladu

Příprava podkladu je nejdůležitější součástí celé realizace.

Očištění a vyrovnání podkladu, zvukově izolační okrajové pásky, izolační vrstvy (např. polystyrén) nebo separační fólie.

Lití potěru

Samotné lití potěru není nijak náročné, ale stejně jako příprava je důležité nastavení správné konzistence materiálu.

Po dosažení požadované úrovně se potěr okamžitě zvibruje vibrační tyčí, aby byl potěr homogenní a odvzdušněný.

Zrání potěru

Průběh vysychání anhydritových potěrů je silně závislý na teplotě, vlhkosti prostředí a intenzitě výměny vzduchu. Nelze zobecnit délku vysychání (ta je dále nepřímo úměrná tloušťce nalévané vrstvy).

S celým procesem zrání vám předáme všechny naše zkušenosti, aby vše dopadlo tak, jak má.

Anhydrit nebo beton?

Anhydrit

PRO a PROTI

+ 20% vyšší tepelná vodivost
+ samonivelační schopnost
+ nepraská (větší plochy bez dilatace)
+ lepší a rychlejší regulace vytápění
+ nanášení ve slabší vrstvě
+ nižší pracnost (rychlejší realizace)

– nevhodný do trvale vlhkého prostředí (závodní kuchyně apod.)
– menší akumulace tepla

Beton

PRO a PROTI

+ větší akumulace tepla
+ možnost vyspádování
+ nedeformuje se při styku s vodou
+ cenově výhodnější

– o 20% nižší tepelná vodivost
– pomalejší regulace tepla
– praskání betonu (největší slabina)
– náchylnost na smršťování
– při vysychání se zvedají rohy
– nutnost zvlhčovat při zrání

Abyste se opravdu ve svých vlastních čtyřech stěnách cítili jako doma, je rozhodující výběr správného materiálu. Podklad má totiž velký vliv na výsledný efekt.

Podlahové vytápění ve spojení s litými potěry vyhrává bitvu o nohy v teple. Vynikající tekutost potěru při lití zaručuje dokonale obalené topné trubky, a tím zajišťuje optimální převádění tepla a jeho distribuci v prostoru.

Také z hlediska konstrukce a provedení představuje litý potěr své výhody. Může být proveden ve výrazně tenčí vrstvě. Pro vás to znamená získání dalšího prostoru, který můžete použít, například, pro dodatečnou tepelnou izolaci nebo izolaci pro kročejový útlum. Lité potěry bodují i z hlediska stability a rychlosti zhotovení.

Lité potěry jsou samonivelační. U velkoplošných krytin je velkou výhodou, že mohou být pokládány na kompaktní plochy (s výjimkou dveřních průchodů, atd.) téměř bez spár.

Při navrhování tloušťky potěrů se přihlíží:

  • k budoucímu provoznímu zatížení podlahy (v projektové dokumentaci dle ČSN 73 0035) stlačení a průhybu stropní konstrukce
  • v případě použití tepelné nebo kročejové izolace k míře její stlačitelnosti

Předepsané hodnoty je nutné brát jako lokální minima, tedy ne jako průměr celé podlahové konstrukce.

Je nezbytné zabránit nerovnoměrnému vysychání potěru – průvanem, slunečním zářením, lokálním zdrojem tepla. To znamená zabezpečit stavbu osazením a utěsněním okenních, dveřních a jiných prostupů, přistíněním velkých oken tmavou fólií. Zabránit komínovému efektu u výtahových šachet, schodišť, konstrukcí krovu atd.

Podklad by měl být připraven tak, aby bylo zajištěno provedení, pokud možno v konstantní tloušťce. Litý potěr se od podkladu odděluje separační fólií s přelepenými přesahy. Separační folie se řádně napojí na okrajovou dilataci, nesmí u krajů tvořit dutiny a v ploše tvořit přehyby (snížení tloušťky potěru – riziko prasklin podobně jako u „nepravých“ spár.

Stavba:

  • Uzavřená a zabezpečená proti průvanu
  • Zastínit výrazně osluněné plochy
  • Vnitřní teplota +5°C až +25°C
  • Podklad musí být v celé ploše dostatečně únosný, rovný a v případě izolačních vrstev rovnoměrně stlačitelný
  • rovinatost betonových desek podle normy DIN 18 202

Naše služby zahrnují především strojní omítky, sádrové omítky, venkovní strojní omítky, vápenocementové omítky, venkovní strojní omítky, strojní sádrové omítky, jádrové omítky, sádrové stěrky, štukové omítky, strojní fasáda, ale nabízíme i lité podlahy, anhydrit, anhydritový litý potěr, cementový litý potěr, cemflow, sádrokartonymontáž sádrokartonu, ale nabízíme také interiéry na klíč. Pro klienta to znamená dokončení interiéru, dokončení stavby, omítky a malby.

Zaměřujeme se na oblast Praha, Praha západ, Beroun, Králův Dvůr, Rudná, Dobříš, Příbram, Černošice, Rokycany, Kladno, Zdice, Hořovice, Mníšek pod Brdy, Hořovice, UnhošťHostivice, Vysoký Újezd, Dobřichovice.

Pokud nám pošlete informace k vaší stavbě (např. adresu, půdorysy, řezy, pár fotek pro představu apod.), tak vám spočítáme cenovou nabídku a přijedeme k vám na konzultaci zdarma.